zapytaj eksperta faq@rakpluca.szczecin.pl

każdy rak

można wyleczyć

ważne jest wczesne rozpoznanie

każdy rak

można wyleczyć

ważne jest wczesne rozpoznanie

AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY

30.11.2020

III spotkanie w ramach Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca

Poświęcone immunoterapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca.

W spotkaniu prowadzonym w trybie on-line przez redaktor Iwonę Schymallę wzięli udział: poseł Barbara Dziuk, prof. Dariusz Kowalski, prof. Paweł Krawczyk, Pani Izabela Obarska, Pani Anna Żyłowska i Pani Małgorzata Maksymowicz.

Mamy nadzieję, że resort zdrowia w końcu dostrzeże problemy tych chorych i kończący się rok raka płuca zwieńczy refundacją - apeluje Rada Ekspertów Drobnokomórkowego Raka Płuca. Pacjenci mają poczucie niesprawiedliwości, ponieważ dla pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym refundowanych jest kilka nowoczesnych terapii, podczas gdy jedyny lek dla chorych na drobnokomórkowego wciąż oczekuje na refundację.

zobacz zapis spotkania
15.10.2020

II spotkanie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.

15 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca. Chorzy na DRP wciąż nie mają dostępu do leków, które mogą znacząco przedłużyć im życie - podkreślali eksperci, posłowie oraz przedstawiciele pacjentów. Nadzieją dla nich jest immunoterapia. We wrześniu ub.r. w UE zarejestrowano pierwszą terapię – atezolizumabem. W Polsce aktualnie chorzy na DRP czekają na leki immunokompetentne w tym wskazaniu.

Drobnokomórkowy rak płuca to niezwykle agresywny nowotwór. Szybko podwaja swoją masę i szybko daje przerzuty - do kości, wątroby, ale przede wszystkim do centralnego układu nerwowego. Rokowanie w tym nowotworze nie jest dobre. Tylko 5 proc. chorych ma szanse przeżyć 5 lat od rozpoznania choroby. W Polsce każdego roku ten typ raka płuca wykrywa się u około 3 tys. osób.

poznaj Radę Ekspertów
27.08.2020

I spotkanie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.

27 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca. Pomysłodawcą powołania Rady jest Anna Żyłowska prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie. Inicjatywa pacjentów i klinicystów to odpowiedź na potrzebę edukacji i pilnych zmian w dostępie do leczenia i wprowadzenia kompleksowej opieki nad pacjentami z DRP.

poznaj Radę Ekspertów
20.01.2020

Immunoterapia w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca priorytetem

Atezolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Lek ten znany od kilku lat, dzięki nowym wskazaniom zaakceptowanym już przez FDA i EMA ma szanse wyraźnie wpłynąć na możliwość leczenia drobnokomórkowego raka płuca. Wystarczy tylko pozytywna decyzja Ministerstwa o finasowaniu tej terapii ze środków budżetowych.

zobacz więcej

Czym jest DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA?

Rak drobnokomórkowy stanowi obecnie około 15% wszystkich pierwotnych nowotworów nabłonkowych płuca, co w Polsce oznacza niemal 3500 nowych zachorowań rocznie. Obserwowane w ostatnich latach zmniejszenie zachorowalności wiąże się z ograniczeniem palenia tytoniu. Rak drobnokomórkowy cechuje się znaczną chemiowrażliwością i promieniowrażliwością, ale jego agresywny przebieg naturalny i fakt, że jest rozpoznawany najczęściej w zaawansowanym stadium.

Niestety jest to agresywny typ nowotworu złośliwego. W większości przypadków w momencie wykrycia nowotworu stwierdza się współistniejące przerzuty do węzłów chłonnych lub innych obszarów ciała.

Drobnokomórkowy rak płuca jest nowotworem, który do niedawna był nowotworem w którym niewiele się działo, a stanowi około 20% wszystkich nowotworów płuca jakie rozpoznawane są corocznie w Polsce. Różnica jest taka - w porównaniu do innego typu najczęstszego, jakim jest niedrobnokomórkowy rak płuca - że drobnokomórkowy rak płuca praktycznie nigdy się nie operuje. Jest to choroba, która nawet w niewielkim stopniu zaawansowania jest traktowana jako choroba bardziej zaawansowana, gdzie leczenie miejscowe, takie jak leczenie chirurgiczne, nie znajduje zastosowania, ponieważ nawet u chorych gdzie nowotwór jest bardzo niewielki występuje ogromne ryzyko, że nastąpią drobne mikro-przeżuty których nie ma możliwości rozpoznać i dlatego już od najmniejszego stopnia zaawansowania stosuje się inne metody leczenia, takie jak chociażby chemioterapia w połączeniu z radioterapią, bądź sama chemioterapia, a ostatnio również immunoterapia.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka drobnokomórkowego płuca jest palenie tytoniu,
szacuje się, że aż 95% przypadków wystąpienia tego nowotworu dotyczy palaczy.

Ten typ nowotworu najczęściej lokalizuje się w okolicach centralnych płuc, czyli w miejscu, w którym oskrzela i naczynia wchodzą ze śródpiersia do miąższu płuc (okolice przywnękowe).

Rak drobnokomórkowy płuca cechuje się szczególną budową mikroskopową - jego komórki posiadają zdolności neuroendokrynne, polegające na wytwarzaniu i uwalnianiu do krwi rozmaitych substancji, są to najczęściej cząsteczki o charakterze białek i hormonów, powodujące tzw. zespoły paranowotworowe, czyli objawy mogące stanowić pierwsze sygnały rozwoju nowotworu w organizmie. Komórki raka drobnokomórkowego cechują się także zdolnością do szybkich podziałów, co skutkuje agresywnym wzrostem guza.

Dwie postacie drobnokomórkowego raka płuca

W zależności od stopnia zaawansowania choroby, wyróżnia się 2 postacie raka drobnokomórkowego:

  • postać ograniczona raka drobnokomórkowego płuca - w której nowotwór zajmuje jedno płuco i znajdujące się w pobliżu węzły chłonne
  • postać rozsiana raka drobnokomórkowego płuca - w której nowotwór zajmuje bardziej rozległy obszar bądź tworzy przerzuty odległe

Podział ten odgrywa istotną rolę przy doborze schematu terapii, oba warianty różnią się bowiem strategią leczenia. Terapia raka drobnokomórkowego rzadko polega na leczeniu chirurgicznym (operacyjnym), gdyż szybka progresja nowotworu do postaci rozsianej utrudnia jego doszczętne usunięcie.

czytaj więcej

Poznaj historię Pani Krystyny

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która powstała z myślą o ludziach i dla ludzi chorych na raka płuca.

Wspieramy chorych i pomagamy ich bliskim, udzielamy informacji na temat rozpoznawania i leczenia choroby.

Działamy aktywnie na tym polu od ponad 10 lat.

Zdiagnozowano u Ciebie lub kogoś Ci bliskiego raka płuca?
Chcesz uzyskać informacje na temat raka płuca?
Chcesz wspierać i udzielać praktycznej pomocy chorym i ich bliskim?

DOBRZE TRAFIŁEŚ !!!

Każdy z nas może zostać członkiem Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca. Wszystkich zapraszamy do współpracy.

logo Bieg Pogoń Raka Jesteśmy również organizatorami Biegu Pogoń Raka - odbywającego się od kilku lat, zawsze w październiku - to impreza przyciągająca kilkuset biegaczy, mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

Gdzie leczyć?

Lista głównych placówek medycznych i laboratoriów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem raka płuca w postaci drobnokomórkowej

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

+48.52 325 67 84
 


www.co.bydgoszcz.pl

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

+48.22 540 20 00
+48.22 460 00 09


www.pib-nio.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

+48.81 724 49 00
 


www.spsk4.lublin.pl

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

+48.71 334 94 00
 


www.dcchp.pl

Partner wspierający Stowarzyszenie:

Roche logo

Działania w walce z drobnokomórkowym rakiem płuca prowadzą i wspierają: