zapytaj eksperta faq@rakpluca.szczecin.pl

DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA

aktualności i komunikaty

27.01.2021

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich.

W dniu 27.01.2021 r. odbyło się pod przewodnictwem pani poseł Barbary Dziuk spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, które dotyczyło drobnokomórkowego raka płuca. Spotkanie odbyło się w formie online i mieliśmy możliwość w nim uczestniczyć na zaproszenie Pani Poseł.

Poniżej tematy poruszone na spotkaniu i eksperci, którzy zaprezentowali je w przystępny i ciekawy sposób:

  1. Obecne możliwości leczenia chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca w Polsce – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, Narodowy Instytut Onkologii, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca;
  2. Szanse i nadzieje w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  3. Raport onkologów i ekspertów „Immunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca – szansa pacjentów na dłuższe życie" – Izabela Obarska, b. dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
  4. Leczenie drobnokomórkowego raka płuca z perspektywy pacjentów – Anna Żyłowska, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin oraz Małgorzata Maksymowicz, pacjentka, założycielka grupy „Rak Płuca" na Facebooku;
  5. Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie perspektyw leczenia drobnokomórkowego raka płuca w roku 2021, w tym możliwości dostępu do nowoczesnych form leczenia;
  6. Dyskusja z udziałem ekspertów i zaproszonych gości.

Po spotkaniu i dyskusji na temat sytuacji polskich pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca wyciągnęliśmy następujące wnioski:

Odkładanie w czasie decyzji refundacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia pozbawia szans chorych na DRP na dłuższe życie. Ci chorzy nie mają czasu!

Bardzo agresywny przebieg choroby, złe rokowanie, ograniczone opcje terapeutyczne i wieloletni brak postępów w terapii sprawiają, że dla tych chorych czas pędzi i liczy się w miesiącach. Każdy dodatkowy miesiąc życia, przeżyte w dobrej formie jest niezwykle cenny. DRP to jeden z najgorzej rokujących typów nowotworu, bardzo szybko postępujący – zgon następuje po ok. 1–2 latach od diagnozy. W Polsce stanowi 13-15% wszystkich nowotworów płuca. Drobnokomórkowy raka płuca to "biała plama" na polskiej mapie raka płuca. Ci pacjenci są niewidzialni dla systemu.

Wyrównanie szans pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym i drobnokomórkowym.

W leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) nastąpił ogromny postęp terapeutyczny po udostępnieniu wielu leków ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii, niestety - sytuacja chorych na raka drobnokomórkowego przez lata się nie poprawiła. To jeden z najgorzej rokujący typ raka płuca. Dopiero zarejestrowana w ostatnim czasie immunoterapia stworzyły nadzieję na poprawę sytuacji pacjentów. Dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca to pierwszy nowy lek od ponad 20 lat.

Polscy pacjenci powinni mieć szansę leczenia zgodne ze standardami europejskimi.

Zapewnienie dostępu polskim pacjentom do immunoterapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca, która jest już stosowana w Unii Europejskiej i na świecie. Większość międzynarodowych wytycznych rekomenduje immunoterapię w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia u pacjentów z rozległą postacią drobnokomórkowego raka płuca. Należą do nich m.in. najnowsze brytyjskie wytyczne NICE, ale także rekomendacje austriackie, hiszpańskie, niemieckie i włoskie. Atezolizumab jest dostępny dla chorych z uogólnioną postacią drobnokomórkowego raka płuca w Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Drobnokomórkowy rak płuca jest jedyną "białą plamą" na mapie leczenia raka płuc w Polsce.

W leczeniu drobnokomórkowego raka płuca przez ostatnich trzydzieści lat nie obserwowano znaczącego postępu. Terapia chorych oparta była praktycznie wyłącznie na chemioterapii. A próby zastosowania jakichkolwiek innych leków, kończyły się niepowodzeniem. Immunoterapia w tym wskazaniu to oczekiwany przełom w leczeniu, który zmienia los chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Zmiana, która dokonała się dzięki immmunoterapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca, to krok milowy.

Pacjenci z DRP musza walczyć o sprawę i zmianę.

Chorzy na drobnokomórkowego raka płuca do tej pory byli zapomniani, pomijani i porzuceni przez system. Pacjenci z DRP nie mają w Polsce dostępu do jedynej opcji nowoczesnego leczenia jaką jest immunoterapia. Chorzy z NDRP są zaopiekowani w sposób kompletny na każdym etapie choroby, brak decyzji dot. leczenia chorych z DRP różnicuje niepotrzebnie pacjentów z rakiem płuca. Czas przeżycia chorych na DRP jest różny, jednak immunoterapia zwiększa szanse pacjentów na dłuższe życie.

Wnioski zostaną przekazane do Ministra Zdrowia. Poinformujemy na naszej stronie o odpowiedzi jaką otrzymamy z Ministerstwa.

Zobacz również artykuły na stronach:
cowzdrowiu.pl - "Eksperci i pacjenci w Parlamencie o drobnokomórkowym raku płuca"
medexpress.pl - "DRP: Przekonać nieprzekonanych"

30.11.2020

Trzecie posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.

30 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.
W spotkaniu prowadzonym w trybie on-line przez redaktor Iwonę Schymallę wzięli udział: poseł Barbara Dziuk, prof. Dariusz Kowalski, prof. Paweł Krawczyk, Pani Izabela Obarska, Pani Anna Żyłowska i Pani Małgorzata Maksymowicz.

Mamy nadzieję, że resort zdrowia w końcu dostrzeże problemy tych chorych i kończący się rok raka płuca zwieńczy refundacją - apeluje Rada Ekspertów Drobnokomórkowego Raka Płuca. Pacjenci mają poczucie niesprawiedliwości, ponieważ dla pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym refundowanych jest kilka nowoczesnych terapii, podczas gdy jedyny lek dla chorych na drobnokomórkowego wciąż oczekuje na refundację.

W opublikowanym w listopadzie br. raporcie „Immunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca – szansa pacjentów na dłuższe życie” podkreślono, że w Europie większość międzynarodowych wytycznych rekomenduje immunoterapię zarejestrowanym we wrześniu ubiegłego roku atezolizumabem w terapii trójlekowej w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem jako schemat w pierwszej linii leczenia u pacjentów z postacią zaawansowaną drobnokomórkowego raka płuca. Niestety, w Polsce wciąż nierefundowaną. – Atezolizumab, który w tym nowotworze po 30 latach braku jakichkolwiek opcji terapeutycznych okazał się przełomem jest refundowany w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Słowenii, Grecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W Polsce wniosek refundacyjny został złożony we wrześniu ubiegłego roku i proces jego rozpatrywania wciąż trwa. Rekomendacja prezesa AOTMiT jest pozytywna pod warunkiem pogłębienia propozycji finansowej we wniosku – poinformowała współautorka raportu Izabela Obarska, ekspert ochrony zdrowia. Dodała, że w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca przez ostatnich trzydzieści lat nie obserwowano znaczącego postępu. Wniosek refundacyjny dla atezolizumabu został złożony w Ministerstwie Zdrowia we wrześniu ur. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w rekomendacji nr 33/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., mając na względzie brak refundacji jakiejkolwiek terapii celowanej w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca oraz biorąc pod uwagę istotność problemu zdrowotnego, uznał za zasadne finansowanie tej immunoterapii ze środków publicznych.

Medexpress//DRP: Immunoterapia dla pacjentów to jak wynalezienie koła

(...) "W podobnym tonie wypowiedziała się Anna Żyłowska, prezes Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Walki Z Rakiem Płuca, przypominając obietnice resortu zdrowia. - To miał być rok raka płuca, mieliśmy dostać dodatkowe pieniądze, tymczasem nie ma ani pieniędzy, ani dodatkowych leków, tym bardziej, że jeśli chodzi od DRP, to jest on zupełnie niezaopiekowany. Nie jesteśmy już za Europą a za Afryką - mówiła A.Żyłowska i podkreśliła, że to co można zrobić dla pacjentów, wprowadzenie na listę refundacyjną leków, które sprawią, że pacjenci będą mogli jeszcze pożyć, pożegnać się z rodziną i zobaczyć wnuki."

(...) "Posłanka PiS Barbara Dziuk podkreślała, że jeżeli są możliwości, aby pacjentom pomóc, to trzeba wypracowane stanowisko i przekazać Ministerstwu Zdrowia. - Będę wspierać tę misję - zapowiedziała. Izabela Obarska dodała, że nie powinniśmy pytać, czy nas stać na refundację, tylko - dlaczego nie wyrównujemy szans pacjentów z drobnokomórkowym i niedrobnokmórkowym rakiem płuca. - Do tej pory było to zrozumiałe, bo dla pacjentów z drobnokmórkowym rakiem płuca nie było żadnych opcji terapeutycznych. To się jednak zmieniło – powiedziała. Prof. Kowalski zwrócił uwagę, że wprowadzenie leków immunokompetentnych w leczeniu raka płuc zmieniło sytuację chorych diametralnie. - Mamy pacjentów w stadium rozsiewu, którzy leczą się już kilka lat, pracują sprawując różne funkcje społeczne – powiedział."

WIĘCEJ: https://www.medexpress.pl/drp-immunoterapia-dla-pacjentow-to-jak-wynalezienie-kola
pictuce

15.10.2020

Drugie posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.

15 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca. Chorzy na DRP wciąż nie mają dostępu do leków, które mogą znacząco przedłużyć im życie - podkreślali eksperci, posłowie oraz przedstawiciele pacjentów. Nadzieją dla nich jest immunoterapia. We wrześniu ub.r. w UE zarejestrowano pierwszą terapię – atezolizumabem. W Polsce aktualnie chorzy na DRP czekają na leki immunokompetentne w tym wskazaniu.

Drobnokomórkowy rak płuca to niezwykle agresywny nowotwór. Szybko podwaja swoją masę i szybko daje przerzuty - do kości, wątroby, ale przede wszystkim do centralnego układu nerwowego. Rokowanie w tym nowotworze nie jest dobre. Tylko 5 proc. chorych ma szanse przeżyć 5 lat od rozpoznania choroby. W Polsce każdego roku ten typ raka płuca wykrywa się u około 3 tys. osób.

Przełomowe odkrycia w onkologii
Od lat 70., czyli przez 40 lat, do zeszłego roku nie pojawił się żaden nowy lek na drobnokomórkowego raka płuca. Dla tych chorych standardem była chemio- i radioterapia. Tymczasem dzięki nowoczesnym lekom inne typy raka płuca stały się chorobą przewlekłą. - Rak płuca przez wiele lat był uznawany za chorobą śmiertelną. Zaledwie 10 % chorych kwalifikowanych było do operacji i miało szansę na przeżycie. W ostatnich latach nasze paradygmaty uległy nawet nie ewolucji, ale rewolucji – mówił prof. Dariusz M. Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca I Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Podkreślił, że leki immunokompetentne powodujące reaktywację naszego układu odpornościowego, który sam zaczyna rozpoznawać i zwalczać komórki nowotworowe są jednym z pięciu największych przełomów w onkologii. Zaznaczył, że do tej pory największe korzyści z nowych terapii odnosili chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. U chorych z rearanżacją genu ALK w stanie przerzutowym udało się przedłużyć czas przeżycia do 8 lat. - W przypadku raka drobnokomórkowego wszystkie badania leków trzeciej fazy kończyły się fiaskiem. Dopiero od kilku miesięcy dysponujemy dwoma badaniami klinicznymi trzeciej fazy, które wykazały, że dwa leki immunokompetente dodane do klasycznej terapii znamienicie poprawiają wyniki leczenia – podkreślił onkolog.

COVID-19 a nowotwory
W wyniku pandemii COVID-19 wszyscy pacjenci onkologiczni, w tym chorzy z rakiem płuca, znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z ograniczonym dostępem do diagnostyki, kontynuacji leczenia oraz specjalistów. - Wszyscy interesują się tylko z COVIDEM-19.Codziennie mówimy o tym, ile osób umiera na koronawirusa, ale nie informujemy, że każdego dnia 300 Polaków traci życie z powodu raka -ubolewała Anna Żyłowska, prezes Oddział Szczecin Stowarzyszenia Walki Z Rakiem Płuca. Podkreśliła, że drobnokomórkowy rak płuca nie poczeka na koniec pandemii. Dlatego zaapelowała o poprawę dostępu do leczenie i refundację pierwszego od czterdziestu lat leku, który wykazał znamienną statystycznie poprawę czasu przeżycia całkowitego i czasu wolnego od progresji choroby.

WIĘCEJ: https://www.medexpress.pl/drp-chorzy-umieraja-szybko-i-w-trudny-sposob
pictuce

27.08.2020

Pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca.

27 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów ds. Drobnokomórkowego Raka Płuca. Pomysłodawcą powołania Rady jest Anna Żyłowska prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie. Inicjatywa pacjentów i klinicystów to odpowiedź na potrzebę edukacji i pilnych zmian w dostępie do leczenia i wprowadzenia kompleksowej opieki nad pacjentami z DRP.

(...) "Anna Żyłowska inicjatorka powołania Rady mówiła, że wśród pacjentów i ich rodzin jest bardzo mała świadomość drobnokomórkowego raka płuca (DRP). Problemem jest również diagnostyka i dostęp do nowych metod immunoterapii, które dałyby dużo większą szansę na przeżycie dla pacjentów. Żyłowska podkreśliła, że wszyscy chorzy powinni mieć równy dostęp do immunoterapii oraz do wszystkich leków ukierunkowanych molekularnie."

(...) "Jak podkreślają eksperci, połączenie immunoterapii z chemioterapią to nadzieja dla pacjentów (...) Wiemy jak to leczenie zmieniło czas przeżycia pacjentów – mówi dr Chmielewska. Dodaje, że jest to bardzo dobre połączenie, ponieważ daje pacjentom szansę na wydłużenie przeżycia i nieczekanie na nawrót choroby w domu bez leczenia. Jak podkreśla dr Chmielewska, to bardzo duże odciążenie pacjenta nie tylko psychiczne, ale również przedłużenie przeżycia. Klinicyści wiedzą z doświadczeń w leczeniu raka niedrobnokomórkowego, że immunoterapia w fazie podtrzymującej jest bardzo dobrze tolerowana, ma dużo mniej działań niepożądanych w stosunku do chemioterapii i poprawia jakość życia. - Myślę, że na to pacjenci z rakiem drobnokomórkowym czekają – mówi dr Chmielewska (...) Często jest to trudne do wytłumaczenia, że akurat im immunoterapia nie przysługuje, że nie jest dla nich refundowana, a jest dostępna jedynie komercyjnie – podkreśla dr Chmielewska. Chemioterapia w połączeniu z atezolizumabem może być stosowana w Europie, a w Polskich warunkach dziś jedynie teoretycznie."

Dr Chmielewska: (...) "W DRP pacjent nie ma czasu, żeby czekać i musimy go leczyć tym co mamy. Mamy nadzieję, że MZ będzie chciało wyrównać tę szansę pacjentom z rakiem niedrobnokomórkowym i drobnokomórkowym. A pacjentów z rakiem drobnokomórkowym jest ok. 3 tysięcy w Polsce. Oczywiście nie wszyscy oni będą się do tego leczenia kwalifikować, bo program lekowy, tak samo jak w przypadku raka niedbrobnokomórkowego, wprowadza pewne ograniczenia, również wynikające z możliwości zastosowania chemioterapii. Ale pacjenci są tego świadomi."

WIĘCEJ: https://www.medexpress.pl/eksperci-dajmy-pacjentom-nadzieje-i-rowna-szanse
pictuce

20.01.2020

Immunoterapia w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca priorytetem

Atezolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w immunoterapii nowotworów, które przywraca odpowiedź immunologiczną poprzez reagowanie z ligandem receptora programowanej śmierci PD-L1. Lek ten znany od kilku lat, dzięki nowym wskazaniom zaakceptowanym już przez FDA i EMA ma szanse wyraźnie wpłynąć na możliwość leczenia drobnokomórkowego raka płuca. Wystarczy tylko pozytywna decyzja Ministerstwa o finasowaniu tej terapii ze środków budżetowych.

Ostatnie lata przyniosły bardzo dużą zmianę w możliwościach leczenia raka płuca. Po decyzjach refundacyjnych z ostatnich 2 lat, również polscy lekarze mają możliwość leczenia w oparciu o najnowsze i najskuteczniejsze leki. Cieszą się z tych możliwości lekarze, pacjenci którym daje się większa nadzieje, ale… dotyczy to tych chorych, którzy chorują na niedrobnokomórkowego raka płuca. Ok 15 proc. chorych na raka płuca z ok. 25 tys. zachorowań rocznie (mniej więcej 3000 osób) to pacjenci, których dotyka rak płuca w postaci drobnokomórkowej i u tych chorych w dostępności do nowoczesnego leczenia występują białe plamy wymagające szybkiego uzupełnienia i to powinno być priorytetem na rok 2020.

- Dla pacjentów z rakiem drobnokomórkowym niezwykle cenny jest czas, który oni liczą w miesiącach, podczas gdy w pozostałych typach raka płuca – w latach. Dlatego tak ważne jest, aby chorym zaoferować dodatkowych kilka ostatnich miesięcy życia. To czas, kiedy mogą uczestniczyć w ślubie dziecka, przeżyć wspólnie święta, załatwić pilne sprawy - mówi Anna Żyłowska ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

Eksperci i przedstawiciele organizacji są zgodni w swoich przekazach. Bezwzględnie dodanie możliwości leczenia atezolizumabem dla chorych na DRP jest jednym z najwyższych priorytetów na 2020 rok aby osiągać lepsze wyniki leczenia oraz zwiększać komfort życia chorych. W publikacjach amerykańskich onkologów, już mówi się o zmianie paradygmatu pierwszej linii leczenia DRP i o tym, że z wyboru immunoterapia dodana do chemioterapii jest obowiązującym standardem (lub preferowaną opcją). Czekamy na to również w odniesieniu do polskich pacjentów.

Źródło:
https://www.termedia.pl/onkologia/Immunoterapia-w-leczeniu-chorych-na-drobnokomorkowego-raka-pluca-priorytetem,36620.html

22.11.2019

Bardzo się cieszymy, że immunoterapia wreszcie wkracza do raka drobnokomórkowego

„Czas odgrywa kluczową rolę w raku drobnokomórkowym” - mówi dr Izabela Chmielewska z Katedry Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.

dr Izabela Chmielewska:
Musimy przyznać, że czas odgrywa kluczową rolę w raku drobnokomórkowym, ponieważ jest to rak bardzo agresywny, podwajający bardzo szybko swoją masę i w którym bardzo szybko powstają zmiany przerzutowe. Jest on bardzo często rozpoznawany już jako rozsiana postać czyli uogólniona z przerzutami. Dlatego czas od momentu rozpoznania czy pierwszych objawów do rozpoznania choroby i wdrożenia leczenia jest kluczowy. To główny element, który musimy poprawić i na to należy zwrócić uwagę.

I bardzo się cieszymy, że immunoterapia wreszcie wkracza do raka drobnokomórkowego. Mamy dobre doświadczenia z leczeniem immunoterapią w raku niedrobnokomórkowym, szczególnie w agresywnym nowotworze jest to doskonałe narzędzie właśnie do przedłużenia życia i jego jakości u tych pacjentów, i do opóźnienia czasu do nawrotu choroby. Wiemy, że prawie wszyscy pacjenci mimo dobrej odpowiedzi na pierwszy rzut chemioterapii, niestety, będą mieli nawrót tej choroby w różnie krótkim bądź dłuższym czasie.

Atezolizumab jest od wielu lat stosowany w raku niedrobnokomórkowym. I tutaj mamy bardzo dobre efekty tego leczenia. Jest ono już bezpieczne. Wiemy jak postępować z działaniami niepożądanymi. Tego więc się nie obawiamy wdrażając tę terapię do raka drobnokomórkowego. Widzimy i obserwujemy, że pewna grupa pacjentów uzyskuje bardzo długie przeżycia. Nawet wieloletnie. Zdarzają się również w raku niedrobnokomórkowym także całkowite remisje, czyli wydaje się, że pacjenci są wyleczeni z tej choroby. Zobaczymy jak to będzie w raku niedrobno komórkowym, bo tu nie mamy tak licznych obserwacji. Ale liczymy na to, że pewna wąska grupa pacjentów również odniesie długotrwałe korzyści z tego leczenia.

Żródło:
https://www.medexpress.pl/bardzo-sie-cieszymy-ze-immunoterapia-wreszcie-wkracza-do-raka-drobnokomorkowego/75616

21.11.2019

Dopiero teraz możemy mówić o przełomie w leczeniu DRP

O nowej opcji terapeutycznej dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca, rozmawialiśmy z profesorem Dariuszem Kowalskim, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.

prof. Dariusz Kowalski:
W przypadku raka drobnokomórkowego płuca żadne nowe wskazania rejestracyjne do niedawna nie były zarejestrowane. Minęło trzydzieści lat od momentu standardowego schematu cisplatyny z etopozydem i żadne nowe leki, schematy nie pojawiły się. Dopiero teraz więc możemy mówić o przełomie, „pierwszej gwiazdce” czyli wynikach badań IMpower133 tzn. chemioterapii w połączeniu z immunoterapią. Przez ostatnich trzydzieści lat, jak już wspomniałem, nie zarejestrowaliśmy procedury medycznej, która zwiększyłaby efektywność leczenia pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Jest to więc pierwsza procedura medyczna, która statystycznie w sposób znamienny wykazała różnice w czasie przeżycia chorych, jak również w czasie wolnym od choroby. Jest to pierwszy krok, i mam nadzieję nie ostatni, który doprowadzi do powstania nowych sposobów leczenia czy to połączenia nowych metod leczenia, chociażby takich jak ukierunkowanych molekularnie antyangiogenne i immunoterapeutyczne.

Źródło:
https://www.medexpress.pl/dopiero-teraz-mozemy-mowic-o-przelomie-w-leczeniu-drp/75605

19.11.2019

Eksperci: nowa nadzieja w leczeniu wyjątkowo agresywnego raka płuca

Pojawiła się pierwsza od 40 lat nowa terapia w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca, wyjątkowo agresywnej postaci tego nowotworu, w niemal 100 proc. związanego z paleniem tytoniu – poinformowali w poniedziałek eksperci podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Nowa metoda to jedna z odmian immunoterapii stosowanej już w innych chorobach nowotworowych, ale po raz pierwszy zarejestrowana w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca (DRP). We wrześniu 2019 r. zarejestrowano ją w Unii Europejskiej. „W Polsce nie jest jeszcze refundowana w tej odmianie raka płuca, ale mamy nadzieję, że do tego dojdzie, bo to nowa nadzieja dla chorych z tym nowotworem” - powiedział prezes Polskiej Grupy Raka Płuca prof. Dariusz Kowalski.

Rak płuca jest najczęstszą chorobą nowotworową, w Polsce co roku wykrywa się go u 23 tys. osób. Drobnokomórkowy rak płuca jest rzadziej występująca jego odmianą, stanowi on 15 proc. wszystkich zachorowań, czyli ponad 3 tys. (pozostałe przypadki to niedrobnokomórkowy rak płuca). Jest to jednak najbardziej agresywna i trudna do leczenia postać tej choroby, od 40 lat - podkreślili eksperci - nie pojawiła się żadna nowa metoda terapii. Oznacza to, że gwałtownie się rozwija, szybko powoduje przerzuty do innych narządów i doprowadza do wznowy choroby.

Z przedstawionych podczas spotkania z dziennikarzami danych wynika, że prawie 80 proc. zachorowań z powodu DRP w chwili wykrycia jest już w postaci rozsianej, czyli z przerzutami do innych narządów: wątroby, kości i mózgu. Pozostałe 20 proc. to postać miejscowo zaawansowana, ograniczona do płuc, ewentualnie z obecnością komórek nowotworowych w węzłach chłonnych śródpiersia. Jednak nawet w tej postaci choroby u 80 proc. pacjentów dochodzi do jej wznowy, dlatego przeżycia chorych są wyjątkowo krótkie.

„O ile w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca – powiedział prof. Kowalski, pracujący w Centrum Onkologii w Warszawie - niektórzy chorzy mają szansę przeżyć kilka, a nawet kilkanaście lat, to DRP zabija zwykle w ciągu roku, najpóźniej dwóch lat”. U 80 proc. chorych z DRP można zatem mówić jedyne o leczeniu paliatywnym, nakierowanym na jakość życia chorego i ewentualne przedłużenie przeżycia, ale jest ono mocno ograniczone.

czytaj więcej

foto


22.10.2019

Profesor Dariusz Kowalski oraz cztery nowe leki wśród Innowatorów Wprost 2019

Producenci czterech innowacyjnych leków oraz profesor Dariusz Kowalski otrzymali nagrody od redakcji Tygodnika „Wprost”. Innowatorami Wprost 2019 wyróżniono firmy Roche, Takeda, GSK i MSD.

W tym roku nagrody Innowatora Wprost w kategorii Farmacja otrzymały:

  • Roche Polska za lek atezolizumab wykorzystywany w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca
  • Takeda za lanadelumab, pierwsze przeciwciało monoklonalne, które można stosować w profilaktyce nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.

Natomiast w kategorii Nauka Innowatory Wprost 2019 otrzymały:

  • GSK za mepolizumab – pierwszą zarejestrowaną biologiczną terapię w ciężkiej, niekontrolowanej astmie eozynofilowej
  • MSD Polska za letermovir – lek, który może przeciwdziałać reaktywacji uśpionego wirusa cytomegalii.

Nagrodę Osobowość Innowacji otrzymał prof. Dariusz Kowalski, onkolog specjalizujący się w leczeniu raka płuca. „Uwierzcie mi Państwo, zajmuję się leczeniem raka płuca już ponad 20 lat i bardzo się cieszę, że żyję w tych czasach. Gdy zaczynałem pracę to gdy osoba chora na raka płuca przeżywała 6 czy 9 miesięcy, to był to ogromny sukces. Obecnie mediany przeżyć sięgające kilkunastu miesięcy, czy nawet kilku lat – to standard. W chorobie, która zawsze była uważana za śmiertelną, zaczęliśmy używać określenia „przewlekła”. W taką fazę choroby da się już wprowadzić od 30 do 50 proc. pacjentów” – mówił profesor Kowalski w trakcie odbierania nagrody.

Prof. Dariusz Kowalski zwraca też uwagę na jeden z Innowatorów w kategorii Farmacja, czyli pierwszy lek zarejestrowany lek na drobnokomórkowego raka płuca – atezolizumab, jako przykład przełomowych innowacji. „Mamy już dane, które pokazują, że jest to pierwsza cząsteczka, która potrafi poprawić przeżycia chorych z rakiem drobnokomórkowym w połączeniu z klasyczną chemioterapią. To jest pierwszy sukces od bardzo, bardzo wielu lat” – podkreślał.

Dzięki nowym, innowacyjnym terapiom wprowadzanym w ostatnim czasie do refundacji w Polsce niedrobnokomórkowy rak płuca w tej chwili powoli staje się chorobą przewlekłą, z którą pacjenci mogą normalnie funkcjonować latami. Zachodzi zatem rewolucja w leczeniu, podobna do kilku znanych z przeszłości, związanych z wprowadzaniem przełomowych terapii. Taką szansą będą mieć również chorzy na drobnokomórkowego raka płuca.

Redakcja Tygodnika „Wprost” od 2011 roku przyznaje Innowatory – nagrody dla wyróżniających się firm z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

„Wręczamy je co roku najbardziej innowacyjnym przedsiębiorcom i firmom. To nie jest przypadek, że to właśnie tygodnik „Wprost” jest gospodarzem tej uroczystości. Już u schyłku PRL-u Tygodnik „Wprost”, jako jedyny w Polsce bardzo mocno promował biznes, mimo że jeszcze wtedy to nie było do końca modne” – mówi o Innowatorach Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny Tygodnika „Wprost”.

Żródło:
http://www.mzdrowie.pl/fakty/profesor-dariusz-kowalski-oraz-cztery-nowe-leki-wsrod-innowatorow-wprost-2019

foto


17.09.2019

KE dopuszcza produkt Tecentriq (atezolizumab) firmy Roche do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca

Lek jest stosowany w skojarzeniu z chemioterapią, to pierwsza i jedyna immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca. Leczenie skojarzone skutkowało istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po raz pierwszy od ponad 20 lat.

To przeciwciało monoklonalne opracowane w celu wiązania z białkiem o nazwie PDL1, które jest eksprymowane na komórkach nowotworowych i komórkach układu odpornościowego naciekających guza, a przez to blokowania jego interakcji z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez inhibicję PD-L1 lek może pozwalać na aktywację limfocytów T. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów (ang. cancer immunotherapy, CIT) i może być stosowany jako fundamentalny element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Opracowanie leku i jego programu klinicznego opiera się na naszym głębszym zrozumieniu interakcji między układem odpornościowym a guzami oraz sposobu wykorzystania układu odpornościowego pacjenta do skuteczniejszego zwalczania nowotworów.

Lek jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach na całym świecie, jako monoterapia lub w skojarzeniu z terapiami celowanymi i/lub chemioterapiami, do stosowania w leczeniu różnych postaci niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak sutka z obecnością ekspresji PD-L1.

czytaj więcej